TEMATY EGZAMINACYJNE


Tematy egzaminacyjne z języka polskiego

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 

1.Warto poznawać dorobek naszych przodków- rozprawka? (2002r.)

2. Napisz charakterystykę wybranej postaci literackiej, dowodząc, że warto ja ukazać w teatrze lub  filmie. (2003r.)

3. Napisz rozprawkę na temat: „Jeśli nie szata zdobi człowieka , to w czym tkwi jego wartość?” Uzasadnij trafność podanego stwierdzenia, odwołując się do przykładów z literatury, historii lub sztuki.(2004r.)

 4.Napisz list do kolegi z zagranicy, w którym zachęcisz go do zwiedzenia wybranej miejscowości w Polsce. Opisz dokładniej jeden z prezentowanych obiektów.(2005r.) 

5.Napisz rozprawkę, w której uzasadnisz, że śmiech niekiedy może być nauką. Odwołaj się do przykładów z literatury lub filmu, ewentualnie z obu tych dziedzin.(2006r.) 

6. Napisz rozprawkę, w której ustosunkujesz się do stwierdzenia: „Świat pozbawiony piękna ogrodów byłby uboższy”.  W uzasadnieniu posłuż się przykładami z literatury lub sztuki, ewentualnie z obu tych dziedzin.(2007r.) 

7. Napisz charakterystykę wybranego bohatera „Syzyfowych prac” S. Żeromskiego albo „Kamieni na szaniec” A. Kamińskiego. Wyeksponuj w niej te cechy, które świadczą o dorastaniu charakteryzowanej postaci.(2008r.)

8. Napisz rozprawkę na temat: Wyprawa, wędrówka, tułaczka…- podróż niejedno ma imię. Uzasadnij trafność podanego stwierdzenia, odwołując się do jednego przykładu z arkusza i co najmniej dwóch przykładów z literatury lub historii, ewentualnie z obu tych dziedzin.(2009r.) 

9. Napisz rozprawkę na temat: Czy wybór przyszłej szkoły jest dla gimnazjalistów trudną decyzją? Uwzględnij cechy gimnazjalistów oraz możliwości i konsekwencje wyboru.(2010 r.)

 10. Napisz rozprawkę na temat: Patriotą można być zarówno w czasie wojny, jak i w czasach pokoju. Określ swoje stanowisko w tej sprawie, a następnie uzasadnij je, popierając argumenty przykładami: jednym z literatury, jednym z historii, jednym wynikającym  z własnych obserwacji.(2011r.)


Nowa podstawa programowa

11. „Literatura pozwala lepiej poznać i zrozumieć minione wieki”. Rozważ słuszność tego stwierdzenia w rozprawce. Zilustruj swoje argumenty przykładami literackimi.(2012r.)

12. Napisz charakterystykę bohatera literackiego, który Twoim zdaniem wykazał się odwagą. (2013 r.)

13. Ciekawość-ułatwia czy utrudnia życie? Napisz rozprawkę, w której uzasadnisz swoje stanowisko. Argumenty zilustruj przykładami z literatury. ( 2014 r.)

14. Napisz opowiadanie o podróży, podczas której wydarzyło się coś, co sprawiło, że ktoś stał się sławny. (2015 r.)

15. Napisz charakterystykę bohatera literackiego, który wolność uznał za najważniejszą wartość. (2016 r.) 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz